• چهارشنبه, ۲۸ مهر , ۱۴۰۰
 مصاحبه تصویری دکتر بهفر مدیر کل اداره امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، دبیر شورای سیاست‌گذاری

مصاحبه تصویری دکتر بهفر مدیر کل اداره امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، دبیر شورای سیاست‌گذاری